اندازه نوشته ها

قسمت های تشکیل دهنده کوره

  • سیلوی آماده سازی زباله:

زباله انتقال داده شده از سیلو به سیلوی آماده سازی برای سوختن با داشتن هر شرایط اکنون آماده وارد شدن به کوره می باشد. در این سیلو زباله از نظر حجم و ضخامت کنترل و از درب کنترل سیلو به کوره وارد می شود.

  • کوره:

‏کوره دارای دو قسمت مهم می باشد:

  1. ‏ بخش اولیه با اشتعال و احترات ناقص
  2. بخش ثانوی با احتراق کامل
  • بخش اولیه اشتعال:این قسمت خود به سه بخش تقسیم می گردد:

قسمت نیمه خشک کردن زباله(چنانچه زباله دارای رطوبت زیادی باشد در این قسمت به طور نسبی لایه های از زباله خشک و در حالیکه به جلو هدایت   می شود احتراق و اشتعال کاملا انجام می پذیرد و حرارتی حدود 800 ‏- 700 ‏درجه سانتیگراد را ا یجاد می کند و خاکستر کاملا سوخته شده از انتهای کوره بیرون رانده می شود.

  • قسمت دوم:


‏گازهای حاصل از اشتعال سوختن ناقص زباله که دارای گاز کربنیک و گازهای قابل سوختن
‏هستند به قست ثانوی کوره هدایت و در این قسمت کوره با اضافه کردن هوای لازم در نقاط معین کوره این گازها بطور کامل سوخته و درجه حرارتی حدود 1000 ‏را بوجود می آورد.

  • سیکلون:

‏دستگاهی است که ذرات معلق در گاز حاصل از سوختن زباله را از گاز جدا می سازد و سایز و اندازه این ذرات حدود 10 میکرون می باشد.

  • دیگ بخار:

‏گاز دارای انرژی حرارتی می باشد و این گاز باید قبل از اینکه وارد هوای آزاد شود خنک گردد واین بدین معنی است که انرژی آن گرفته شود این انرژی را   می توان بصورت آ ب گرم بخار به مصرف صنایع رساند و یا اینکه تبدیل به برق نمود این انرژی از نظر اقتصادی قابل بررسی و مطالعه می باشد .

  • ‏تزریق مواد لازم به گاز :

‏به کاز بوجود آمده حاصل از سوخت زباله باید مواد لازمی اضافه گردد تا گازهایی را که از نظر محیط زیست اندازه ‏آن معین شده را به حداقل رسانیده و یا اینکه کاملا خنثی گردد .

  • فیلتر:

‏قبل از اینگه گاز وارد هوای آزاد گردد باید ذرات آن بوسیله فیلتر جدا سازی گردد و گاز با استانداردهای معین شده محیط زیست وارد هوای آزاد شود.لازم به تذکر می باشد این سیستم زباله سوز استاندارد هایی به مراتب پایین تر از حد معین شده را ارائه می دهد.

روش کارکرد کوره زباله سوز

آخرین اخبار


Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

نظر سنجی

بهترین روش رفتار با زباله چیست؟
لینک ها