اندازه نوشته ها

پروژه کوره دوگانه سوز ET1 وابسته به پتروشیمی فجر

پروژه کوره دو گانه سوز فجر از تاریخ او خرداد 1389 آغاز شد و دارای قراردای یک ساله می باشد.

ظرفیت این کوره 1/5 تن در ساعات است.مرحله سیویل این پروژه به اتمام رسیده و این پروژه در مرحله Procurement بسر می برد.لازم به ذکر است قرارداد این پروژه به صورت EPCC منعقد گردیده و در حال اجرا می باشد.