اندازه نوشته ها

نیاز ایران

با يک نگاه سطحی می توان برآورد نمود که حدودا" هر کدام از مراکز استانهای ایران يک زباله سوز و شهر تهران که حدود 7000 تن زباله توليد می کند حدود 20 زباله سوز لازم دارد .

کيش و شهرهای شمال ايران که اصلا" شانس دفن زباله و هيچ راه ديگری ندارند هر کدام يک زباله سوز نياز دارند از استان گلستان تا رشت.
بيمارستان ها چناچه به صورت جداگانه ترجيح دهند می توانند هر کدام از يک زباله سوز استفاده نمايند در غير اين صورت هر چند بيمارستان يک عدد.
ساليانه می توان 50 زباله سوز کوچک و دوازده زباله سوز بزرگ با امکانات سال اول در نظر گرفت و در سال دوم توليد، افزايش قابل ملاحظه ای را در نظر گرفت.
افزايش جمعیت   ← افزايش توليدات  ← افزايش ضايعات               در نتيجه افزايش تعداد ساخت زباله سوز

آمار کشورهای اروپايی که دارای زباله سوز می باشند به پيوست می باشد و افزايش آن تا سال 2010 هم در نمودارهای ديگر نشان داده شده است.

روش کارکرد کوره زباله سوز

آخرین اخبار


Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ksscoir/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

نظر سنجی

بهترین روش رفتار با زباله چیست؟
لینک ها