اندازه نوشته ها

بهترین روش رفتار با زباله چیست؟

تعداد آرا
9
اولین رای
شنبه, 25 دی 1389 ساعت 19:00
آخرین رای
پنجشنبه, 29 آبان 1399 ساعت 08:48

بهترین روش رفتار با زباله چیست؟

Hits Percent Graph
سوزاندن بهداشتی
6 66.7%
دفن
2 22.2%
اتوکلاو
1 11.1%